محل تبلیغات شماتجملات و اسراف

اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده روی و اسراف و ریخت و پاش نباشد، اگر حرص و افزون طلبی در امور مادی نباشد، این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می شود.

امام بزرگوار ما خودش مظهر همین معنا بود؛ آدمی بود كه تعیّنات دنیوی، حقیقتاً برایش ارزش نداشت. آدم این را در آن مرد معنوی و بزرگوار می دید كه تعیّنات، تعلّقات و تكلّفات دنیوی، اصلاً برای خودش ارزش نداشت!

این جانب از این كه كسانی می كوشند تا در میان مردم ما رسم تجمل گرایی و اسراف و ولخرجی را شایع كنند، شدیداً نگران و متأسفم؛ و از این كه مردم فداكار و انقلابی ایران در امور شخصی به مصرف گرایی سوق داده شوند و قناعت انقلابی را از یاد ببرند، به خدا پناه می برم.

با تجملات زیادی، جامعه زیان می كند.

تجملات برای یك جامعه، مضر و بد است. . باید بنا را بر سادگی گذاشت.

عزیزان من، یكی از شعارهای ما قبل از پیروزی انقلاب . ساده زیستی» بود؛ زندگی ساده و كمتر بهره بردن از جلوه های دنیا! بعد كه انقلاب، پیروز شد، سعی كردیم باز هم همین روش، همین شعار و همین مبنا را دنبال كنیم


 

ایمان به خدا یعنی اینکه باور کنی
 فرمان های خدا تماماًدستوراتی هستند
 که اگر خدا و قیامتی هم نباشد،
باز هم به نفع زندگی مادی ما هستند.
 چون این قوائد دستورات دین
کمی از پیچیدگی برخوردارند. افراد
 بی عقل ضرورت آن را درک نمی کنند.

 


 

از خصوصیات امام قید به قانون بود و این که کاری خلاف قانون انجام نگیرد. حضرت امام مقید به قانون بودند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق از مجموعه های کم نظیری است که در دست ما قرار دارد و خیلی به آرمانهای اسلامی ما نزدیک است، در نزد مردم ما قداست دارد.

قانون یعنی جاده یی که باز می شود تا مسئولان اجرایی از آن جاده حرکت کنند و با تلاش خود گوشه و کنار و زوایای کشور را آباد و اصلاح کنند. این جاده بازکنی به عهده ی قانون است و قانون را هم نماینده ی شما در مجلس وضع می کند.

ملاک عدل و اقامه ی آن، قانون است . و ملاک قانون، شرع است. یکی از شعارهای بسیار خوب جناب آقای خاتمی مسئله ی قانونگرایی» بود.

[قانون اساسی ] در سرنوشت رفاه و چگونگی زیست مردم از نقش مؤثری برخوردار است. لذا باید سرلوحه ی کردار قوه ی مجریه و سایر قوا قرار گیرد.

 


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها